Nya restriktioner!

Från och med idag 220209 har covid-19 restriktioner tagits bort och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Du som har symtom:
Du som har nytillkomna symtom på covid-19 ska fortsatt stanna hemma och undvika kontakter med andra. Du stannar hemma tills du känner dig frisk och varit feberfri minst 24 h. 

Har du tagit ett självtest som visar positivt stannar du hemma tills du känner dig frisk enligt ovan. 

Du som har varit nära någon som är sjuk:
Du behöver inte stanna hemma om du själv är frisk. Det gäller även om du har träffat eller bor med någon som har symtom eller är sjuk. Det gäller även om personen har lämnat ett prov som var positivt. Familjekarantän har upphört. 

  • Du som inte är vaccinerad mot covid-19 behöver vara extra försiktig för att undvika att du och andra blir allvarligt sjuka. Håll avstånd och undvik platser där det kan bli trängsel. Vi rekommenderar all personal att vaccinera sig. 
  • Fortsätt arbeta med åtgärder som minskar risken för smittspridning, till exempel användning av munskydd, goda hygienrutiner, hålla avstånd och smittsäkra eventuella besök.