Skogsgläntan

I samarbete med Emrahus planerar vi för byggnation av vår nästa gruppbostad för personer inom LSS personkrets 1. Gruppbostaden beräknas vara inflyttningsklar 2023. Läs mer här!