Det vi erbjuder är:

  • Enskild musik i terapeutiskt syfte
  • Musik i grupper
  • Körsång
  • Arbete i studio
  • Instrument- och sångträning
  • Rörelse till musik
  • Skapande i form av målning, sömnad, handarbete, pyssel med fokus på återbruk

Daglig verksamhet – i tiden

AP hemtjänstgruppen har tillstånd för daglig verksamhet av IVO (inspektion för vård och omsorg) vilket betyder att du som är beviljad daglig verksamhet av din kommun kan välja AP Hemtjänstgruppen som utförare.

Vår verksamhet erbjuder en meningsfull sysselsättning som bidrar till den enskilde individens utveckling genom aktiviteter inom estetisk verksamhet.

Vi låter KASAM (känsla av sammanhang) genomsyra hela verksamheten då vi anser att det är viktigt med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Verksamhetens mål är att genom den estetiska verksamheten få varje enskild individ att växa i självförtroende, självkänsla samt känna delaktighet i ett större sammanhang. Detta kan ske genom föreställningar, konserter, körframträdanden samt medverkan i olika evenemang i och utanför kommunen.

 

Deltagaren i fokus

Varje deltagare ges möjlighet till enskild musik där man tränar färdighet utifrån deltagarens egna önskemål och förutsättningar tex sångövning, rytmik, studioteknik och instrument.

Musik i grupp och produktioner som tex musikteater och kör styrs på ett demokratiskt sätt där vi tillsammans kommer överens om innehåll och hur det ska framföras.

Musik och skapande kommer även att användas som ett verktyg till kommunikation, att genom musiken kunna förmedla känslor och på så sätt få ett hjälpmedel för sina uttryck.

Skapande i form av målning, sömnad, handarbete, pyssel med fokus på återbruk styrs av den enskilde individens intresse, önskemål och förutsättningar samt medvetandegör vikten av hållbar utveckling genom kreativitet och lekfullhet.

Musik direkt från studion

Hitta hit