LILLA BERG 

Faktaruta

Gruppboende inom LSS
Lilla Berg

Målgrupp
LSS Personkrets 1
Vuxenboende

Antal platser
6 lägenheter

Kontakt
Linda Söderlund
070-399 05 43

VÄLKOMMEN TILL LILLA BERG

Vårt nybyggda LSS-boende Lilla Berg är skapat för personer med diagnos inom autism, autismspektrumet och intellektuella funktionsnedsättningar. Vi har även en god kompetens i arbetet med psykiatrisk tilläggsproblematik. Här erbjuds en lugn miljö i vacker omgivning och där kundens behov, önskemål, intresse och förutsättningar står i fokus.

Vår välutbildade personal har en bred erfarenhet av arbete inom LSS, funktionshinderomsorg, neuropsykiatri och psykiatri. Dessa finns tillgängliga dygnet runt med ett individuellt anpassat stöd. Det klimatsmarta gruppboendet har sex välplanerade och rymliga lägenheter med utrymme för egna önskemål. Huset rymmer även stora gemensamhetsutrymmen samt har en stor tomt med mysig grillplats.

Varmt välkommen till Lilla Berg!

Ditt boende och vårt arbetssätt

På Lilla Berg har du som boende rätten att bestämma över ditt boende och hur du vill att din vardag ska fungera. Vår personal finns tillgänglig för dig i den utsträckning du själv önskar. Vi har en tilltro till individens förmåga att vara en aktiv samarbetspartner i sin egen vård och behandling.

Vi arbetar utifrån en konfliktdämpande, lågaffektiv metod som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt. Vår personal utbildas, tillämpar och handleds därför i tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och kompletterande kommunikation i enighet med Socialstyrelsens utfärdade rekommendationer för målgruppen. Vi använder ett individanpassat arbetssätt för att säkerställa varje boendes behov i olika situationer. Rätten till vård och stöd på lika villkor handlar för oss om att erbjuda och anpassa insatser efter behov. Vid speciella behov blir således ojämlika insatser en förutsättning för att kunna bedriva en jämlik vård.

Vi arbetar även med friskvårdande insatser för att främja fysiska aktiviteter, dessa utgår i stor del från individens vardag och graden av tidigare aktivitet. Dessa oftast lågintensiva aktiviteter ger en naturlig trötthet som sen inverkar positivt på hälsan och dygnsrytmen.

Som boende har man en utsedd kontaktman som man tillsammans med planerar dom dagliga aktiviteterna, såsom t.ex. kost, städ, tvätt, hygien och fritidsaktiviteter. I den tidiga  planeringen ingår även starten av Genomförandeplanen vilken man som boende planerar ihop med sin kontaktman. Vi bedriver också regelbundna samtal mellan kontaktman och boende, detta för att ha koll på eventuella tecken på demens, psykos och andra förändringar i hälsotillståndet som kan ha en inverkan på våra insatser.

Därtill kompetensutvecklas vår personal utifrån varje enskild individs behov. Allt för att skapa en trygg miljö och balanserad vardag för dig som kund.

Rymligt och harmoniskt boende för hela livet

Lilla Berg är ett klimatsmart passivhus med sex rymliga lägenheter. Passivhus är både tätare och tystare än vanliga villor vilket skapar behagligt lugn och är fördelaktigt särskilt för den som är ljudkänslig.

Den fasta inredningen har jordnära färger för att skapa ett lugn och de administrativa verktygen har utformats för att kännas naturliga i miljön. Huset har utökad tillgänglighet och extra utrymme i samtliga rum och korridorer för att kunna anpassas i framtiden utifrån hur dina fysiska förutsättningar förändras. Det gör Lilla Berg till ett boende för hela livet.

Lägenheterna är vardera 45 kvadratmeter stora med eget sovrum, vardagsrum, kök, badrum och rymlig hall. Planlösningen är trygg och rymlig med utrymme för både aktivitet och avkoppling. Valda ytor i lägenheter är ämnade för olika aktiviteter och det finns plats för både matbord och läsutrymme.

Varje lägenhet har två ingångar, en genom verksamheten och en med direkt tillgång till utomhusmiljön. En lösning som skapar valmöjligheter, minskar potentiell stress och gör det möjligt för dig att ta emot gäster på egen hand.

Utöver lägenheter och rymliga gemensamhetsytor för social samvaro finns kontor och rum för personal. Huset är placerat på en stor tomt med utemöbler och trevlig grillplats. Lilla Berg erbjuder dig ett eget boende utformat efter dina behov och önskemål, samtidigt som du dygnet runt har tillgång till personal och gemenskap.

Naturskönt området nära bussförbindelse

Lilla Bergs gruppboende ligger i Motala kommun, strax intill den natursköna tätorten Borensberg. En plats präglad av småstadsliv och sitt läge vid vackra Göta Kanal.

Bussförbindelser nås på bara tre minuter från vårt boende. I den natursköna omgivningen kring boendet går det att uppleva flera vackra friluftsområden.

Intresseanmälan

Vid intresseanmälan av en plats på Lilla Berg gör vi en noggrann kartläggning. Denna syftar till att lära känna den enskildes behov och för att skapa de bästa förutsättningarna för den nyinflyttade. Se våra kontaktuppgifter i faktarutan.

LÄMNA FÖRFRÅGANLÄS FAKTABLADET

Hitta hit:

Adress

Kristberg 305
591 77 Borensberg

Avstånd

Centralort Motala, 1,4 mil, ca 10 – 12 min med bil
Daglig verksamhet I Motala och Borensberg (5,4 km)
Busshållplats Buss inom 3 min promenad
Matbutik och övriga butiker 5 – 12 min beroende på affär med bil