RÄTT ASSISTANS - FÖR DIG 

VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN – SOM PROFFS!

Det kostar ingenting att få vår hjälp! Det är svårt att veta själv vad som krävs för att få tillgång till lagstiftningen och vilka insatser som finns att välja på. 

Vi bokar ett förutsättningslöst möte och tittar på bästa upplägget för din ansökan och vad du behöver tänka på. Varje person är unik med sin unika situation och sina behov!

Ta nästa steg

Nästa steg är att skapa en ansökan för din personliga assistans. Ansökan går sedan till berörd myndighet, oftast både till den kommunen där du bor och Försäkringskassan. Under handläggningstiden har vi löpande kontakt med både dig och myndigheterna och när det slutligen är dags för möte med kommun och Försäkringskassans handläggare finns vi vid din sida för att stötta dig. Vi kan också föra din talan om du vill det eller stötta dig att föra din egen talan så klart! Alltid med ditt bästa i fokus.

Stöd i juridiken

Det kan vara svårt att själv veta vad just du har rätt till. Lagstiftningen som styr insatser för personlig assistans blir allt krångligare att förstå.

Om du känner att du inte har tid eller kraft att sätta dig in i vad som gäller, eller om du fått ett beslut som du är missnöjd med så kan du alltid få juridisk hjälp av oss. Hos oss arbetar sakkunnig inom juridik med lång erfarenhet och om vi behöver söker vi stöd hos kompetenta jurister med lång erfarenhet inom personlig assistans. Vi ger dig den juridiska hjälp du behöver för att leva ett bra liv med rätt personlig assistans. Vi ser också till att du får ett rättvist beslut.

Kommunen eller försäkringskassan är de två huvudmän som reglerar och beslutar om insatsen personlig assistans. Vilken av huvudmännen avgörs av hur ditt behov ser ut. Ersättningen som utbetalas ska användas för att täcka de kostnader som uppstår i samband med din personliga assistans. Dessa kostnadsslag är; löne- och lönebikostnader, utbildningskostnader, arbetsmiljöinsatser, personalomkostnader, administrationskostnader och assistansomkostnader.