Policy för personuppgifts hantering i Assistansproffsen i Sverige AB och AP Omvårdnadsgruppen.  
 • Personuppgifter från brukare, kunder, anställda och leverantörer tas in i syfte att användas vid hantering i datasystem, lönesystem och rapportering av tider till försäkringskassa samt kommuner och skatteverket och andra myndigheter.
 
 • Berörd personal, brukare och kunder samt leverantörer informeras om hur vi hanterar uppgifterna.
 • Vi lagrar uppgifterna i våra datasystem, Crona lön, Ai Ai ,Viva ,och Excel filer som sparas i serverlösning.
 
 • De ackrediterade för att hantera uppgifterna är den personal som handhar systemen i Assistansproffsen i Sverige AB och A P Hemtjänstgruppen. Särskild tystnadsplikt finns för personalen som handhar uppgifterna.
   
 • Om man vill att uppgifterna ändras eller tas bort efter avslutat samarbete meddelar man i första hand företaget. Uppgifterna kommer att tas bort när de inte längre är aktuella för redovisning och rapportering. Uppgifterna lagras i pappersform i dokumentförvaring på företagen.
 
 • Rättelse av felaktiga personuppgifter kanske genom begäran till företaget. Om begäran sker elektroniskt ska informationen också lämnas ut elektroniskt. Klagomål kan lämnas till datainspektionen.se
 
 • E post:
Personuppgifter får inte lämnas ut via email, endast uppgifter och dokument som är avpersonifierade får användas(ex E/78). Uppgifter i email ska föras över till våra andra system och raderas i mailen. E mail ska raderas efter 1 månad och om lagring av email i pappersform lagras under respektive person i dokumentförvaring på företagen.  
 • Denna information finns på Assistansproffsens och AP Omvårdnadsgruppen hemsida.
 • Upplysnings om var informationen finns (länk till hemsidan)till brukare i Assistansproffsen AB ska finnas i uppdragsavtalet som signeras.
 • Upplysning om var informationen finns ges till kunder i AP Omvårdnadsgruppen.
 • Upplysning om var information finns (länk till hemsidan) personal skall finnas i anställnings avtal.