Hemtjänst

AP Hemtjänstgruppen erbjuder hemtjänst.

Trygghet i fokus

För oss är alltid brukaren i fokus. Vi arbetar ständigt med att kunnig personal som lär känna varje individ. Genom detta kan vi bedriva en mer personlig vård, där både brukaren och dess anhöriga känner sig trygga.
Ett av våra signum för att uppnå trygghet är att arbeta med kontinuitet. Det vill säga att brukaren ska regelbundet få träffa personal som den känner igen. Genom att samma personal oftast träffar brukaren, kan de skapa en relation. De lär känna varandra och kan tillsammans skapa den bästa möjliga förutsättningen.