LEDSAGNING

ALLTID NÅGON VID DIN SIDA!

Ledsagarservice innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd av en annan person i samhället. Syftet är att möjliggöra delaktighet i samhällslivet och kontakt med andra. Ledsagarservice enligt LSS ska inte förväxlas med ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ledsagning och ledsagarservice är till för dig som behöver stöd för att delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet. Det kan vara att gå på café, vara ute i naturen, träna, promenera eller träffa vänner. Ledsagningen ska göra det möjligt för dig att vara delaktig i samhällslivet och ha kontakt med andra.

Vill du veta mer om vår ledsagning?

Vi berättar gärna mer om vad vi kan erbjuda där just du bor!
Möjligheterna att anlita privata anordnare varierar från kommun till kommun, vi kan tillsammans prata om hur det ser ut där just du bor!

KONTAKTA OSS