OM OSS 

DET LILLA ENGAGERADE BOLAGET

Vår verksamhet präglas av stort engagemang, omtanke och kunskap där vi arbetar nära våra kunder med hög tillgänglighet! Vi ska vara del lilla bolaget med det stora hjärtat!

AP Omvårdnadsgruppen startades 2018 och som en del ur Assistansproffsen. Sedan starten har företaget utvecklats, medarbetare och kunder rekryterats och fler kontor startats.

Ledning

Det här är vi

Kundansvariga

Transparens-redovisning

Vision

Verksamheten ska bedrivas med stort engagemang och hög kompetens och kännetecknas av hög delaktighet och öppenhet och genomsyras av god kvalitet. Våra medarbetare ska vara lyhörda, ha en hög tillgänglighet och en vilja att alltid bli bättre.

Lagstiftningen i grunden

Det är en självklarhet att assistansersättningen används rätt utifrån kundens behov samt gällande lagar och förordningar. AP Omvårdnadsgruppen har nolltolerans mot oärlighet. För oss är det också självklart att följa FN:s konvention om barnens rättigheter, Barnkonventionen. Vi gör alltid vårt yttersta för att prioritera att barnens bästa beaktas och för att följa konventionen i sin helhet.

Vi har tillstånd från IVO, Inspektion för vård och omsorg.