TRANSPARENSREDOVISNING 

Kontaktinformation

AP Omvårdnadsgruppen AB
Kungsgatan 4 C
591 30 MOTALA
Besöksadress: Kungsgatan 4 C, 591 30 Motala
Besöksadress: Jungnergatan 14, 572 32 Oskarshamn
Besöksadress: Varbergsgatan 2, 412 65 Göteborg

Telefon: 010-422 33 00 (växel)
Mail: info@apomvardnadsgruppen.se

Kontaktperson: Johanna Andersson, verksamhetschef AP Omvårdnadsgruppen AB

Basfakta om AP Omvårdnadsgruppen

För 2020 gäller följande för vår enhet:
AP Omvårdnadsgruppen omsatte då 45 493 miljoner kronor och hade cirka 100 anställda. Verksamheten bedrivs på flera arbetsplatser runt om i Sverige.

AP Omvårdnadsgruppens information på Allabolag.se

AP OMVÅRDNADSGRUPPENSMÅL OCH INRIKTNING

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva samordning av personlig assistens enligt LSS (1993:387) och LASS (1993:389) samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även sälja tjänster inom hemtjänst.

Vidare är bolagets affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad assistans till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i hela landet. Vår verksamhet ska bedrivas med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde.

AP Omvårdnadsgruppens mål är att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans och det självklara valet av utförare av hemtjänst på de orter där det erbjuds. Med ledande menar vi att vi ska vara en föregångare i och leda utvecklingen av branschen. AP Omvårdnadsgruppen ska också bredda verksamheten där det finns naturliga synergier.

Bolaget arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva personlig assistans, gruppbostad samt hemtjänst och ledsagarservice.

AP Omvårdnadsgruppens deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för personlig assistans.

AP Omvårdnadsgruppens nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för personlig assistans. Internt arbetar AP Omvårdnadsgruppen med ett omfattande batteri av nyckeltal för att säkra den egna kvaliteten av verksamheten.

AP Omvårdnadsgruppens resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans men genomför detta internt på årlig basis för intern uppföljning.

MEDARBETARE PÅAP OMVÅRDNADSGRUPPEN

Antal anställda

AP Omvårdnadsgruppen har ca 150 anställda. Verksamheten bedrivs på mer än 45 arbetsplatser runt om i Sverige.

Språkmöjligheter

På arbetsplatserna runt om i Sverige finns mängder av olika språkkunskaper. På huvudkontoret talas det svenska, engelska och persiska.

Utbildningsnivåer

Personal som anställs av AP Omvårdnadsgruppen för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor. Bland AP Omvårdnadsgruppens tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bland annat personalvetare, socionomer, juridiskt sakkunniga och ekonomer m.m. Den genomsnittliga medarbetaren har minst 10 års erfarenhet av sitt yrke.

Kollektivavtal

AP Omvårdnadsgruppen har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning

AP Omvårdnadsgruppens resultat finns inte publicerat i dagsläget.

Sjukfrånvaro

Omfattning av totalt arbetade timmar 2020, 6,58 %.

Ägare- och styrelseinformation

AP Omvårdnadsgruppen AB org.nummer: 559081-3043
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Göran Ekh


För 2021 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

  • Göran Ekh, ordförande
  • Malin Ekh
  • Inger Broman
  • Reine Lundqvist
  • Karin Ovebrink

Företagsledning

  • Göran Ekh, VD
  • Reine Lundqvist
  • Johanna Andersson, Verksamhetschef

Ägare
AP Omvårdnadsgruppen AB ägs av Göran Ekh genom Assistansproffsen i Sverige AB med 100%

Assistansproffsen i Sverige AB, org.nummer: 556861-1536

Bokslut
Du hittar AP Omvårdnadsgruppens bokslut på allabolag.se

Nyckeltal
Du hittar AP Omvårdnadsgruppens nyckeltal på allabolag.se

AP Omvårdnadsgruppen har högsta kreditvärdighet (UC guld)
UC guld visar på att vi är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.